فیبر نوری تاریخچه و مزایا

  1. خانه
  2. اخبار
  3. فیبر نوری تاریخچه و مزایا

اولین کسانی که در قرون اخیر به فکر استفاده از نور برای انتقال اطلاعات افتادند، انتشار نور را در جو زمین تجربه کردند اما وجود موانع مختلف نظیر گرد و خاک، دود، برف، باران، مه و… انتشار اطلاعات نوری در جو را با مشکل مواجه ساخت. بعدها استفاده از لوله و کانال برای هدایت نور مطرح گردید.
نور در داخل این کانال ها بوسیله آینه ‌ها و عدسی ‌ها هدایت می‌ شد اما از آنجا که تنظیم این آینه‌ ها و عدسی ‌ها کار بسیار مشکلی بود این کار نیز غیر عملی تشخیص داده شد و مردود ماند.

فهرست
واتساپ شرکت ثمین نیرو
ارسال از طریق WhatsApp