تعمیر کابل‌ کواکسیال

  1. خانه
  2. اخبار
  3. تعمیر کابل‌ کواکسیال

کابل کواکسیال نوعی کابل است که یک هسته مرکزی مسی با پوشـش پلـی‌ اتـیلن دارد در ضمن دارای کلافـی از جـنس مفتول مسی است که به عنوان عایق نیز جهت جلوگیری از افت جریان ولتاژ عمل می‌ کند. با توجه به این‌ که در برخی از صـنایع الکترونیکی کاهش جریان ورودی و همچنین وجود کمترین اختلاف بین جریان ورودی و جریان خروجـی از اهمیـت بـسیار بالایی برخوردار است به همین خاطر در جهت دستیابی به این کیفیت مقاومت و کارایی از کابل‌ های کواکسیال استفاده مـی‌شـود. برای نمونه یکی از مـوارد مصـرف ایـن محصول استفاده در برخی از صنایع الکترونیکی نظیر ابزار دقیق، ساخت آنتن‌هـای تلویزیـونی و دوربین‌هـای مدار بسته اشاره کرد. گاهی نیز در صنایع مخابراتی مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

فهرست
واتساپ شرکت ثمین نیرو
ارسال از طریق WhatsApp